Nieuwjaarstoernooi 2018

tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere

nieuwjaarstoernooi 2018

Nieuwjaarstoernooi 2018

Voor senioren vanaf 15 jaar        

zondag 14 januari

Aanvang tennis 13.00 uur  ( “ijs en weder dienende”)

Na het tennissen is er de mogelijkheid om met zijn allen een toost uit te brengen op een gezond en sportief 2018(vanaf +/- 17.00 uur)

Hierbij zijn ook de partners en kinderen van harte welkom.

Kosten:

Tennis:€ 3.00   Aanmelden voor 11 januari bij:

Jan Zijlstra Hermanawei 46    9047 jd Minnertsga                 Tel: 0518471690 /0651517107

Email: jan@mailons.nl