Nieuwe Tennisleraar bij T.V. de Fjouwere

Aan alle leden, jeugdleden en ouders,

Via deze mail willen wij u kenbaar maken dat wij onlangs als bestuur hebben besloten om vanaf begin april de lessen voor zowel de jeugd als ook de volwassenen te laten verzorgen door Jort de Graaf van Continu Tennis.
Met vriendelijke groet,

Bestuur t.v. De Fjouwere