We gaan weer beginnen!!!!

tv de Fjouwere tv de Fjouwere tv de Fjouwere

We gaan weer beginnen!!!!

Opgave voor de internecompetitie zomer 2020

Hier kan echt iedereen aan meedoen

We starten als we de toestemming van de gemeente krijgen vanaf maandag 25 mei

.

Aanvang vanaf 19.15 uur.

Inleg: € 6.00

Opgave bij:

Jan Zijlstra Hermanawei 46

9047 jd Minnertsga tel:0518471690 0651517107

Email: jan@mailons.nl