Algemeen

Om bij de tennisvereniging te komen kunt u het best parkeren bij MFA de Doarpsfinne. U loopt langs de tennismuur naar de tennisbanen.

Algemeen telefoonnummer: 06-16328009

VCL: Jan Zijlstra

- Voor de contactgegevens van de bestuursleden, klik op bestuur.

- Voor de geldende regels en afspraken bij TV de Fjouwere: klik op Reglementen.


TV de Fjouwere

Fjildleane 14

9047 JR Minnertsga 

Tel: 06-16328009

E-mail: infodefjouwere@gmail.com