Baan reglement

Zo zien wij het graag op de tennisbaan:

Vrij tennis:

Heb je een geldige ledenpas of dagkaart? Dan mag je spelen. Naar deze pas kan gevraagd worden wanneer je op de baan bent.

Tijdens lessen en competitie is er geen vrij tennis mogelijk.

Speelduur:

Zit er niemand te wachten? Dan kun je spelen zolang je wilt. Is dat wel het geval, stop dan na maximaal een half uur spelen.

Is er veel animo op te spelen. Speel dan dubbel. Ook gezellig.

Jeugdleden:

Voor jeugdleden geld uiteraard hetzelfde, maar bovendien: na 18:00 hebben senioren voorrang boven jeugd in de basisschool leeftijd.

Schoenen:

Draag geschikte sportschoenen.

Roken:

Roken hoort niet bij sport en dus ook niet bij tennis. Lukt het echt niet, dan alleen buiten op het terras.

Quiet please:

Houd bij toernooien en competities rekening met de spelers en hun concentraties.

Terras:

Stoelen en tafels graag op het terras houden. Afval in welke vorm dan ook graag in de afvalbakken.